Veistospuiston teokset

1.KENELLE KELLOT SOIVAT JA TUOLIN SYMBOLIIKKA
Tuoli Ossi Somman taiteessa kuvaa esineeksi muuttunutta ihmistä. Ihminen hamuaa tavaraa niin paljon, että muuttuu vähitellen itsekin tavaraksi.
Tuoliksi muuttunut ihminen edustaa rahaa, valtaa ja ahneutta.
Jos nykäiset tähän tuoliin sidotusta narusta,  soi Ossin sisaren Seijan valama kello.
Nimi ” Kenelle kellot soivat” on ehkä tutuin Ernest Hemingwayn (1899-1961) samannimisestä romaanista (1940).
Hemingway puolestaan lainasi nimen Lontoon tuomiorovastin John Donnen (1573-1631) runosta 1600-luvulta.
Tuohon aikaan aateliset lähettivät palvelijansa kyselemään kylältä, kenen kuolemaksi kirkonkelloja soitettiin.
Donne kirjoittaa runossaan: ”…älä kysele, ne soivat sinulle.”


1. For whom the bell tolls and the symbolism of the chair
The chair in Ossi Somma’s art represents a human being who has turned into a lifeless thing. People keep accumulating goods, so much so that they become ‘things’ themselves. A man, who has turned into a chair, denotes money, power, and greed.
If you pull the string attached to the chair, you can hear a bell toll. The bell was cast by Ossi’s sister Seija.
The name stems from a novel by Ernest Hemingway (1940).
Hemingway, however, borrowed the name from a poem written in the 17th century by John Donne, an English priest and poet.
At the time, noblemen sent servants to the village nearby to find out for whose death the bell tolled.
Donne writes: “And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee”.

2. TUONELAN VIRTA, 1979-2010-luku
Tämä veistospuiston läpi virtaava pieni puro kuvaa Tuonelan virtaa, jonka varrella on säkeitä Dante Alighierin (1265-1321) 1300-luvulla kirjoittamasta Jumalaisesta näytelmästä. Näytelmän ensimmäisessä osassa Helvetissä ihmisrauniot kärsivät ikuista rangaistustaan virran kurimuksessa.
Virran varrella olevissa teoksissa esiintyy Ossilla usein toistuva rujo ihmishahmo, ei vielä tuoliksi muuttunut tai jo tuolin piirteitä omaava.


2. The river of the underworld – The Acheron (1979 – 2010s)
The stream running through the sculpture park depicts the river of the underworld, the Acheron, and along the course of it there are verses from Dante’s Divine Comedy (early 14th century). In Inferno, the first part of the play, human wrecks are suffering their eternal punishment in the maelstrom of the river.
The sculptures along the route by the stream present a recurrent representation in Ossi’s art: a grotesque human figure, not yet a chair but already holding chair-like features.

3. VEXILLA REGIS PRODEUNT INFERNI
Regis inferni tarkoittaa helvetin kuningasta, paholaista.
Helvetin kuninkaan liput lipuvat Tuonelan virrassa voiton merkkeinä, kantajinaan ahneet, esineellistyneet ihmiset.
Ossin inspiraationa ovat olleet Danten Helvetin 34. laulussa käyttämät pääsiäishymnin sanat 500-luvulta.


3. Regis inferni
Regis inferni translates ‘King of Hell’, the devil.
Vexilla regis prodeunt Inferni: ”Vexilla Regis prodeunt…” is the beginning of an old 6th century Easter hymn. In Dante’s Inferno, Vergil added the word ‘Inferni’ to the verse and, thus, it means: “the war marks of King of Hell are coming towards us”.
In this work, the flags of King of Hell glide in the river Acheron as trophies carried by greedy people gradually taking material shape. Ossi was, once again, inspired by the lyrics in Dante’s Inferno.

4. SOTAAN VALMISTAUTUMINEN
Kypärät, panssarivaunut ja valkoiset ristit puhuvat. Maailmassa valmistaudutaan sotaan tai soditaan kaiken aikaa.


4. Preparing for war
Here, helmets, combat vehicles, and white crosses communicate their true meaning. The world is either preparing for war or it is constantly a site of war.

5. DANTEN TEKSTI TUONELAN VIRRAN RANNALLA
”Te jumalaksi tehneet ootte rahan
Kurjimmat ootte kuvain kumartajat
Pakana yhtä palvelee, te sataa.” Dante: Helvetti, 19. laulu (Suom. Eino Leino, 1912)


5.Ye have made yourselves a god of gold and silver
“Ye have made yourselves a god of gold and silver;
And from the idolater how differ ye,
Save that he one, and ye a hundred worship?”
Dante: Inferno, Canto 19 (translated by Henry Wadsworth Longfellow)

           

6. MUKAVUUSLIPPULAIVA, 1985
Ossin teosten aiheet ovat usein yleistä eettistä pohdintaa. Veistospuistossa on myös teoksia, joiden lähtökohtana on jokin Ossia järkyttänyt yksittäinen tapahtuma. Tällaisesta hyvä esimerkki  on ”Mukavuuslippulaiva”.

Kotkan satamaan saapui mukavuuslipun alla purjehtiva alus, jonka miehistö oli sairastunut, nälissään ja vailla palkkasaataviaan.
Mukavuuslippulaiva on rekisteröity muualle kuin sen lipun valtioon tarkoituksena olla noudattamatta työlainsäädäntöä ja verotusta.
Ossi seurasi uutisia aiheesta ja loi teoksen, joka kertoo hyväosaisia palvelevasta, toisten hyväksikäyttöä edistävästä lainsäädännöstä. Tämä lainsäädäntö on edelleen voimassa ja mukavuuslippulaivoissa vankilamaiset olosuhteet ja kohtuuttomat työajat ovat tavallisia.
Mukavuuslippulaivan miehistö on Ossin useasti kuvaamaa rujoa, syrjäytynyttä, äärimmäisen heikossa asemassa olevaa väkeä.
Tuoliksi muuttunut päällystön edustaja valvoo näitä ihmisraunioita lain suomalla oikeudella.


6. A ship sailing under a flag of convenience, 1985
The themes in Ossi’s art are often rooted in ethical considerations. In the sculpture park there are, however, also works of art that have come into being because of an isolated incident – one that has shaken Ossi severely. A ship sailing under a flag of convenience is a good example of these.

When a ship sailing under a flag of convenience arrived in Kotka harbour, its crew was hungry, taken ill, and penniless – they had not received the salaries due to them. Ossi closely followed the news on the case and created an artwork illustrating legislation that serves the well-off in society and contributes to the exploitation of others. The crew in A ship sailing under a flag of convenience consists of crippled, marginalized, extremely vulnerable groups of people, ever so often pictured by Ossi. An officer, already in the form of a chair, keeps these human wrecks under supervision, by virtue of law.

Ever since the 1950s, ships under a flag of convenience have not been registered in the country of their ownership, with the purpose of cutting operating costs or avoiding the regulations of the owner’s country. The seaworthiness of the vessels and the working conditions of the crew – resembling slavery – are open to question.
Even today, it is not possible to control the flags of convenience – similarly to not being able to control the tax havens created by competition in a global context.

7. HUOMENNA HÄN TULEE
Samuel Beckettin (1906-1989) näytelmän (1949) mukaan nimetty teos kuvaa jonkun tärkeän ja kaikkivoivan henkilön odottamista.
Köyhät ja nälkäiset ystävykset ovat odottaneet kauan, jokin muutos parempaan on varmasti tulossa.
Joku kenties pelastaa heidät, ehkä oikea elämä kohta alkaa.
Ketään ei tule, on vain absurdi odotus, turhaan eletty elämä – vai tuleeko hän huomenna? Huomennako hän tulee?


7. Waiting for Godot
This artwork, named after a Samuel Beckett play (1949), illustrates the waiting for someone important and all-powerful.
The poor and hungry companions pictured in the work have been waiting for a long time already; they are sure that some change for the better must be there around the corner.
Someone perhaps saves them; real life is just about to begin.
But nobody comes, they just absurdly wait, living their life in vain – or perhaps someone comes tomorrow? Surely tomorrow?

8. PUHTAAT VALKOISET TUOLIT
Raija Orasen (1948-) kirjoittama tv – sarja Puhtaat valkoiset lakanat kuvasi porvarillisuutta. Ossin tuoleiksi muuttuneet ihmiset ovat puhtaita ja valkoisia, viattomilta ja hyveellisiltä näyttäviä vallan ja rahan edustajia.


8. Clean white chairs
A Finnish tv-series ’Clean white sheets’, written by Raija Oranen, portrayed the bourgeois. Ossi’s people, in the shape of chairs, are clean and white, seemingly innocent and virtuous, but representatives of power and money.

9. KASVUHUONE
Tässä kasvuhuoneessa kasvaa uusia, uljaita vallankäyttäjiä. Tuoli-ihmiset opastavat heitä ottamaan haltuunsa vallan ja rahan markkinat.


9. Growing room
This growing room grows bold, new exercisers of power. The chairpeople tutor them into taking over financial and power positions.

10. IHMISTEN TIKAPUUT, 1996
Ossilla oli näyttely New Yorkissa vuonna 1991. Matkalla galleriaan hän näki rakennustelineillä keikkuvia työmiehiä ja inspiroitui tekemään näyttelyyn vielä yhden työn, ”Ihmisten tikapuut”. Siitä tuli näyttelyn kuvatuin teos.
Vuonna 1996 Ossi toteutti teoksen myös veistospuistoon. Parempiin asemiin kiivetään käyttämällä toisia ihmisiä hyväksi.


10. The human ladder 1996
Ossi had an exhibition in New York in 1991. On his way to the gallery, he saw working men swinging on scaffolding, and this inspired him to make one more work to the exhibition: The human ladder.
It became the most photographed piece in the whole exhibition. In 1996 Ossi produced The human ladder also in his sculpture park.
The way to better positions is achieved by exploiting other people – by climbing the human ladder.

11. KETJUREAKTIO: TERRORISMI TÄNÄÄN
Toisiinsa ideologisesti kahlehditut terroristit, ihmistuolit, etenevät  johtajiensa manipuloimina kohteeseensa.


11. Chain reaction: terrorism today
Terrorists chained to each other and being manipulated by their leaders proceed towards their target. Human chairs are here again.

12. BYROKRAATTI


12. The Bureaucrat

13. MENEVÄ MIES
Menevällä miehellä on sydämen sijalla raha ja tavara.


13. The high-flier
This man has money and goods in place of heart.

14. HAUTA MERESSÄ 1
Ossi sai 90- luvun alussa kutsun Tallinnassa järjestettävään meriaiheiseen näyttelyyn ja valitsi sinne lähetettäväksi teoksen ”Hauta meressä”.
Teoksessa on rujo ihmishahmo, jonka jalat on valettu kiinni sementtiin.
Ajatuksen tähän hän sai Argentiinan sotilasjuntan (1976 – 83) käyttämästä menetelmästä: se pudotti lentokoneesta  mereen jaloistaan betonimöykkyyn valettuja ihmisiä.
Teos on siirretty pitkäaikaiseen lainaan, ja on nähtävissä 28.8.2023 alkaen Jan-Erik Anderssonin Kuusi-o- talon ulkoseinustalla Turun Hirvensalossa.


14. A tomb in the sea 1
Ossi was invited to an exhibition with a sea theme in Tallinn in the beginning of the 1990s. He chose to present the Tomb in the sea.
In this work of art there is a grotesque human figure whose feet have been cast in cement. Ossi got the idea from a method applied by the Argentinian military junta (1976-83): from an aeroplane, they dropped people into the sea – with their feet cast in concrete.
The sculpture has been placed on long-term loan, and can be seen from 28 August 2023 on the exterior wall of Jan-Erik Andersson’s Kuusi-o-talo in Hirvensalo, Turku.

15. NOKIAN PUUHEVONEN, 1987
Tiedämme tarun Troijan puuhevosesta. Ossi teki Nokian puuhevosen alunperin leikkivälineeksi Myllyhaan päiväkodin pihaan. EU-säädösten vuoksi painekyllästetystä puusta tehty hevonen jouduttiin kuitenkin siirtämään päiväkodin pihasta takaisin veistospuistoon.


15. The Nokia horse, 1987
We are all familiar with the story of the Trojan horse. Ossi originally made this Nokia horse as a playground tool for the Myllyhaka kindergarten. Due to EU legislation, the horse made from impregnated wood had to be moved to the sculpture park.

16. ILMESTYSKIRJAN NELJÄ RATSASTAJAA
Sota, Nälkä, Taudit ja Kuolema ratsastavat autolla.
Tässä teoksessa raamatullinen lopun ajan kuva yhdistyy liikenteen aiheuttamaan tuhoon. Ratsastajat ovat muuttuneet tuoleiksi, valtaapitäviksi ahneiksi, tuhoa aiheuttaviksi ihmisiksi
Katolla näemme kolme ratsastajaa, neljäs, kuolema, on auton sisällä.


16. The four riders of the Apocalypse
War, hunger, disease, and death ride in a car.
In this work of art, the biblical End is combined with the destruction caused by traffic. The riders have turned into chairs; into greedy people in power causing destruction. On the roof we can see three riders while the fourth one, death itself, is inside the car.

17. SE PYÖRII SITTENKIN, 1985. SUOJATIE, 1990-luvun alku.
”Se pyörii sittenkin” on tuulimylly, jonka siipinä olevat tuolit muodostavat hakaristin. Teos muistuttaa, että hakaristi ei ole menneisyyttä. Se on siirtynyt arkipäiväämme tavarafasismina. Meidän hyvinvoivien ihmisten tarpeiden tyydyttäminen halvalla käy kalliiksi muille ihmisille, ympäristölle ja koko maapallon elinkelpoisuudelle. Natsi-Saksa tuhosi miljoonittain ihmisiä – arkipäivän fasismin seuraukset ovat jo läsnä, mutta onko niilläkään mitään vaikutusta käyttäytymiseemme?
Myöhemmin valmistuneella aidatulla ”Suojatiellä” ollaan matkalla kohti tuulimyllyä: kuljemme suojatusti kohti fasismia.


17. And yet, it does move, 1985; Zebra crossing, the beginning of 1990s
And yet, it does move is a windmill – its wings are chairs forming a swastika. The work reminds us of the fact that swastikas are not in the past but have made their way into our everyday life in the form of material fascism. To satisfy the needs of us – the well-off – by cheap products is costly for other people, the environment, and the viability of the planet earth. Nazi Germany destroyed millions of people. And now, we can already see the results of material fascism, but do they impact our behaviour in any way?

Zebra crossing, a later work, illustrates the journey towards the windmill: protected, we proceed towards fascism.

18. HIKISAUNA, 2013
Teos on Ossin kommentti useasti vuodessa vaihtuvista muotivaatteista, jotka valmistetaan halpatyövoimalla eri aasialaisissa hikipajoissa. Älä osta!


18. An extremely hot sauna for sweating, 2013
This work of art is Ossi’s comment on fashion, presenting new styles several times a year but produced by cheap labour in Asian sweat shops. Don’t buy!

19. VIENTI VETÄÄ, 1981
Vientiyrityksen johtaja makoilee leppoisasti kylvyssä. Ei huolta, vienti vetää.


19. Export blooms, 1981
The managing director of an export company amiably lies about in the bath. He has no worries in the world, as long as export blooms.

20. TYÖVOIMARESERVI, 1975
Järjestelmä valvoo etujaan. Työvoimareserviä on pidettävä yllä.


20. Labour force reserves, 1975
The system guarantees the defence of its best interests. Labour force reserves need to be maintained.

21. UHKAKUVAT, 2013
Uhkakuvina Ahneus, Valta ja Raha, jotka jyräävät ja hallitsevat.


21. Threats, 2013
Threats such as greed, power, and money are in the air and take dominance.

22. PAKOLAISTELTTA. 1973
Edelleen erittäin ajankohtainen teos syntyi, kun Unesco järjesti 1960-luvulla pakolaislapsille kirjoituskilpailun, jonka aiheena oli Elämäni onnellisin päivä.
Kilpailun taustalla olivat Biafran irtautumisyritys Nigeriasta 1967 ja sitä seuranneet sota ja nälänhätä. Saimme ensimmäistä kertaa Suomessakin television kautta olohuoneisiimme kuvia nälkiintyneistä lapsista luurangonlaihojen äitiensä sylissä.
Teltan muotoisen ”Pakolaisteltan” oviaukko on täynnä vahahahmoja, ja ulkoseinällä on kilpailun lyhyt voittajateksti, jonka oli lähettänyt algerialaisen pakolaisleirin kahdeksanvuotias tyttö:
”Elämäni onnellisin päivä oli elokuun kuudes. Silloin veljeni kuoli ja minä sain hänen kenkänsä.”
Kierrä teltta ympäri, kohtaat pakolaisuuden monet kasvot.


22. Refugee tent, 1973
Even now a topical piece of art, the Refugee tent was created after Ossi learned about an Unesco writing competition for refugee children in the 1960s, the title of which was ‘The happiest day in my life’.
The context for the competition was Biafra’s attempt to separate itself from Nigeria in 1967, and the subsequent war and famine. For the first time even in Finland, we could see in our living rooms on TV pictures of Biafra’s starving children in their skeletal mothers’ arms.
The Refugee tent’s doorway is filled with wax figures and on the exterior wall you can see the short winning text of the competition, sent by an eight-year-old girl from an Algerian refugee camp: “The happiest day in my life was the 6th of August. My brother died on that day, and I could have his shoes.”

Go round the tent, and you’ll meet with the many faces of refugees.

23. MEHUPURISTIN, 1980
Työnantaja puristaa meistä mehut.


23. The juicer, 1980
The employer squeezes the juice out of us, the workers.

24. NÄKÖISKUVA HYVINVOINNISTA
Hyvinvointiimme kuuluu toisten pahoinvointi. Onko näin oltava?


24. A portrait of well-being
Part of our well-being is the malaise of others. Does it need to be so?

25. VERKOSSA
Ossi näki jo kauan sitten, miten globaali verkko hallitsee, tutkii ja analysoi meitä – vaikkapa seuraamalla ostoksiamme marketista.


25. On the net
Ossi realized already a long time ago, how the global network controls, examines, and analyses us – let’s say, by following our purchases in a supermarket.

26. KIUSAUSTEN VUORI
Ossin raamatullisiin aiheisiin kuuluva teos, jossa vallankäyttäjät piinaavat paholaisina


26. The mountain of temptations
One of Ossi’s biblical works where those in power, pictured as devils, torment others.

27. PUOLUEETTOMAT HELVETIN PORTILLA, 1979
Dante Alighierin Jumalainen näytelmä ja Ossin naapurin lahjoittamat, salaman polttaman talon hirret innoittivat ympäristöteoksen, jonka rakennelmassa roikkuu vahahahmoja.
Helvetin kolmannessa laulussa Dante kysyy helvetin kauhujen keskellä oppaaltaan        Vergiliukselta:
”Keitä nuo, jotk` on niinkuin suuren tuskan orjat?
Ei vastaan ota heitä taivas, ettei vähenis kauneutensa,
ei Inferno, ett` eivät syntiset sais kunniata.” (Suom. Eino Leino, 1912)
Välinpitämättömät ihmiset, jotka eivät ota asioihin kantaa, eivät kelpaa taivaaseen eivätkä helvettiin. He jäävät historian tuomiossa roikkumaan jonnekin välitilaan.


27. The neutral ones at the gate to hell, 1979
This environmental work had two different starting points: Dante Alighieri’s (1265-1321) Divine Comedy and logs from a house burnt by lightning, donated to Ossi by his neighbour. In the work, wax figures hang from a structure.
In the third canto of Inferno, Dante asks his guide Virgil, amidst the horrors of hell:

“What folk is this, which seems by pain so vanquished?

The heavens expelled them, not to be less fair;
Nor them the nethermore abyss receives,
For glory none the damned would have from them.”
(translated by Henry Wadsworth Longfellow)

Indifferent people who don’t take a stand on important matters, don’t qualify to heaven or hell. Sentenced by history, they remain hanging in the space between.

28. ALTTARIKAAPPI, 1979-1980-luku
”Aito kristillisyys ja lähimmäisenrakkaus eivät toteudu tämän päivän arjessa. Päinvastoin, hengellisten tavoitteiden tilalle on tullut tavaroiden tavoittelu. Onko armo ainoa avain paratiisin porttiin?”
Veistospuistossa on nousujohteiselta 1980-luvulta useita alttarikaappeja. Keskiajan kristillisen taiteen kolmiosaisissa alttarikaapeissa keskellä oli usein Kristus ristillä tai Neitsyt Maria Jeesus-lapsi sylissään. Ossin alttarikaapeissa ristiinnaulittu on vaihtunut isoksi, korkeaselkäiseksi tuoliksi, joka on vertauskuva tavaralle. Vahasta tehdyt palvojat ovat alttarikaapin avoimissa sivuovissa tuolin molemmilla puolilla.


28. The altar, 1979 – 1980s
“True Christianity and charity do not materialize in today’s daily life. On the contrary, in place of spiritual goals we have material goals. Is mercy the only key for the gates of Paradise?” Ossi Somma
There are several altars from the buoyant 1980s in the sculpture park. Three-part altars were typical for medieval Christian art. In the middle there was often either Christ on the cross or the Virgin Mary with Baby Jesus. In Ossi’s altars the Crucified Christ has turned into a big high-back chair that forms a metaphor for material things. Worshippers made of wax stand in the open side doors of the altar on both sides of the chair.

29. MYYNTIVARASTO
Työttömiä ? Ihmiskaupan uhreja? Syrjäytyneitä?         


29. Commercial stock
The unemployed? Victims of human trafficking? Socially excluded or marginalized people?

30. VIIMEINEN KUNTOURHEILIJA, 1985
Karrelle palanut mökki on metafora tämän päivän maailmasta.
Katolla polkee kuntourheilija. Etupyörän tilalla on takapyörä, urheilija liikkuu taaksepäin. Vaikka maailma palaa allamme, huolehdimme vain omasta kunnostamme ja hyvinvoinnistamme. Ossi on sanonut: ”Tässä olen sanonut oikeasti kaiken, minkä haluan.”


30. The last fitness athlete, 1985
A charred log cabin is a metaphor of today’s world.
A fitness athlete pedals his bike on the roof of the cabin. In place of the front wheel is the back wheel, and so, the athlete moves backwards. Even if the world is burning underneath us, we only care for our own fitness and well-being. Ossi has said: “This work really communicates everything I ever wanted to say.”

31. EI KENTTÄÄ
Alun perin Keravan taidemuseoon tehty työ, jonka Ossi siirsi näyttelyn jälkeen veistospuistoon.
Sodassa kuolleiden ihmisten jäänteitä, kännyköitä, joihin ei enää saada yhteyttä. Ei kenttää.

31. No signal
Originally made for Kerava art museum, Ossi moved the work to the sculpture park after the exhibition.
In the piece, there are relics from people who died in a war: mobile phones that cannot be contacted any more. No signal.

32. MARTTI HÖMPPI, PONTIUS PILATUS
”Pontius Pilatus” on veistospuiston ainoa teos, joka ei ole Ossi Somman työ. ITE-taiteilija Martti Hömppi (1935-2013) oli Ossin läheinen ystävä ja oppilas.

32. Martti Hömppi, Pontius Pilate
Pontius Pilate is the only work in the sculpture park that is not Ossi’s. The DIY artist Martti Hömppi (1935 -2013) was a student and close friend of Ossi.

33. IHMISTEN KALASTAJAT, 1982
Ossi käyttää teoksessa raamatullista aihetta: ”Minä teen teistä ihmisten kalastajia.”
Ihmisiä kalastavat ahneet hahmot kietovat heidät verkkoonsa.

33. Fishers of people, 1982
Ossi has a biblical theme here: “I make you fishers of people”. The greedy figures who are fishing trap people in a fishing net.

34. LÄHIMMÄISET
Ossi on kietonut ristiin kurjia ihmishahmoja ja lainauksen Raamatusta: ”Sen minkä olette tehneet yhdelle näistä pienimmistä, sen te olette tehneet minulle.”

34. Fellow men
Ossi twined miserable human figures around a cross and quoted the Bible: ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’ (Matthew 25: 35-40)

35. GOLGATAN TIE, 1971
Ihmisrauniot kantavat ristiä, jonka päällä istuu vallan symboli, tuoli.

35. Calvary Road, 1971
Human wrecks carry a cross, on top of which sits the symbol of power, the chair.

36. LUMIMYRSKY, KÄÄNNEKOHTA JA JÄIDEN LÄHTÖ, 1962-1964
Nämä kolme teosta ovat veistospuiston varhaisimmat työt.
Erityisesti keskimmäinen ”Käännekohta” oli  sysäys uuteen ajatteluun.
Näiden teosten jälkeen Ossin materiaalien käyttö laajeni: kipsin, kiven ja pronssin rinnalle tulivat vaha, lasikuitu, hirret ja laudat sekä hylky- ja kierrätysmateriaalit.
Käänteentekeväksi tapahtumaksi elämässään Ossi koki vuonna 1960 tapahtuneen auto-onnettomuuden, jossa hän loukkaantui vakavasti. Trauman jälkeinen masennus oli syvä. Taiteen tekemisessä aiemmat modernistiset ihanteet ja tekniikat tuntuivat merkityksettömiltä. 

Ossi hakeutui jatko-opintoihin Repin Instituuttiin Leningradiin vuosina 1966 – 67. Siellä hän luonnosteli ensimmäiset sotaa ja asevarustelua kommentoivat teoksensa. Tästä lähtien yhteiskuntakriittiset teemat ovat olleet Ossi Somman taiteen ytimessä. Taide on tekoja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

36. The blizzard, The turning point, and The break-up of ice, 1962-64
These three works of art are the oldest ones in the sculpture park.
Especially the middle one, The turning point, became an incentive for a new way of thinking for Ossi.

After completing these works, Ossi’s use of different materials broadened: alongside plaster, stone, and bronze he started to utilize wax, glass fibre, logs and plank wood, as well as scrap and recycled materials.  
A turning point in Ossi’s life was a car accident in 1960. He was badly injured and suffered from a severe post-traumatic depression.
He felt that the modernistic ideals and techniques – so important for his artwork earlier – were totally meaningless now.

Ossi chose to take up further education in the Repin Institute in Leningrad (now St.Petersburg) in 1966-67. It was there that he designed his first works commenting on war and armament. From then on, socially critical themes have been in the core of Ossi Somma’s art. For him, art denoted actions for a fairer world.

37. PIENOISVEISTOKSIA
Kuvat: Matti Kuusela

37. Miniature sculptures
Photos: Matti Kuusela

38. LÄNSIRINTAMALTA EI MITÄÄN UUTTA
Sanonta ”Länsirintamalta ei mitään uutta” on peräisin ensimmäisen maailmansodan ajalta ja kuvaa Saksan ja Ranskan paikoilleen jumiutunutta tilannetta. Remarquen samanniminen sodanvastainen romaani on innoittanut Ossia näyttämään sotarintaman tuhon.

38. All quiet on the western front
The phrase ”All quiet on the western front” has its origins in World War 1, and describes the war situation between Germany and France in a total standstill. Erich Maria Remarque, a German novelist, wrote a famous anti-war novel by the same name, which inspired Ossi to picture the devastation caused by war.

39. NÄINKÖ TÄSSÄ KÄVIKIN, 1970-1980 -lukujen vaihde.
Ossi antaa Auguste Rodinin (1840-1917) Ajattelija –teokselle (1900) uutta pohdittavaa. Syviin mietteisiin uppoutunut mies istuu tuolilla, mutta hänellä on vain yksi ihmisen jalka, toinen on jo muuttunut tuolinjalaksi. ”Tavara-ahneus on tarttuva tauti, johon ei ole löydetty parantavaa lääkettä, vaikka seuraukset jo tunnetaan: ilmastonmuutos, maapallon muuttuminen ihmisille ja suurelle osalle faunaa ja flooraa elinkelvottomaksi.”

39. Is this what happened, the turn of the 1970 – 1980s
Ossi gives Auguste Rodin’s famous sculpture, The Thinker, something new to think about. A man, deep in his thoughts, is sitting on a chair, but instead of having two legs he only has one; the other one has already turned into a chair leg.
” Greed for material things is an infectious disease, for which there is no cure, even though we are well aware of the consequences: climate change, the fact that planet earth is becoming uninhabitable for people, and a major part of its fauna and flora.” Ossi Somma

40. GLOBALISAATIO
Globalisaatio-käsitteen myötä Ossissa heräsi toivo: saataisiin reaaliaikaista tietoa koko maailmasta, alkaisi todellinen kansainvälistyminen, yhteys ihmisten välille.
Pettymys oli karvas. Globalisaatio osoittautui voiton maksimoinnin välineeksi: taloudellisen kasvun pitää jatkua ja kulutuksen lisääntyä. Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ja ympäristönsuojelulla ei ole sijaa.

40. Globalization
Ossi became very hopeful with the concept of ’globalization’: it would allow for real time information from all over the world, mark the real beginning of internationalization, and bring forth true connection between people.
However, he became bitterly disappointed. Globalization proved to be an instrument for profit maximization. Economic growth was to continue and consumption to increase. There was no room for social justice or protection of the environment.

41. KULUTUSLASKU 20..?
Nurinkäännetty tuoli, ahneus, kannattelee jaloillaan neljää maapalloa. Me kulutamme neljän maapallon verran luonnonvaroja.
Tämä teos jäi viimeiseksi Ossin veistospuistoon tekemäksi työksi vuonna 2020.
Sen sanoma on Ossin testamentti.

41. Consumption bill 20..?
A chair upside down, the greed, carries four planets earth with its chair legs. We consume natural resources as much as four planets earth could produce.
This was the last work Ossi ever made for the sculpture park in 2020.
Its message became Ossi’s legacy.

42. PALVELIJAT HEVOSEN SELÄSSÄ
Tarkempaa tietoa teoksesta ei nimen lisäksi ole saatavilla.

42. Servants on horseback

43. TUOTANNON KASVU
Valta ja raha pönkittävät tuotannon kasvua, jota Ossi piti mahdottomana asiana.

43. Increase in production
Power and money boost the increase in production – continuous increase in Ossi’s thinking was an impossible idea.

44. MITÄ SE MINULLE KUULUU, 1971
Ihmishahmo  istuu vanhassa puutarhakeinussa sikari suussaan ja aurinkolasit silmillään nauttien itsestään. Muita ei ole. Muita ei myöskään suvaita. Joku kun voisi mennä auringon eteen.

44. None of my business, 1971
A human figure wearing sunglasses is sitting in a garden swing, a cigar in his mouth, enjoying himself. There are no others present. No others are tolerated in the scene – they might shade the sun.

45. SANEERAUS
Tähän asti ehtineelle veistospuiston kävijälle teoksen sanoma lienee selvä.

45. Reorganization
Coming this far in the sculpture park, the message of the work is probably clear.

46. APARTHEID, 1960-luku
Apartheid oli Etelä- Afrikan unionissa ja tasavallassa vuosina 1948-1991 harjoitettua laillistettua rotusortoa. Sen tavoitteena oli säilyttää valkoisten monin tavoin etuoikeutettu asema ja varmistaa halvan mustan työvoiman saatavuus. Asuinalueet, rakennukset, palvelut ja julkiset tilat luokiteltiin ihonvärin mukaan. Tarkoitus oli saada mustat uskomaan, etteivät he ansainneet yhteiskunnassa kuin palvelijan roolin.
” Kukaan ei synny vihaamaan toista ihmistä ihonvärin, taustan tai uskonnon vuoksi. Ihmisten on pakko oppia vihaamaan ja jos heidät voi opettaa vihaamaan, heidät voi opettaa rakastamaan, sillä rakkaus tulee ihmissydämeen luonnollisemmin kuin sen vastakohta.”
Nelson Mandela.

46. Apartheid, 1960s
Apartheid denotes the legalized racial discrimination in the Union and later Republic of South Africa in 1948 – 1991. It aimed at preserving the privileged status of the white population and ensure the availability of cheap black labour. Residential areas, buildings, services, and public spaces were segregated according to the colour of the skin. The idea was to make the black believe that they didn’t deserve anything but the role of a servant in society.
“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”  Nelson Mandela

47. VEROPARATIISI ENKELIN TEKIJÄNÄ
Maailmassa on lukuisia veroparatiiseja, joita kuvaavat teoksessa maapalloa ympäröivät mustat puulaatikot.  Ne eivät aukea. Musta salaisuus kuvaa markkinatalouden ydintä, pankkisalaisuutta.

47. Tax haven as an angel maker
There are numerous tax havens in the world. In this work of art, they are represented as black wooden boxes around the planet earth. They cannot be opened. The black secret describes the core of market economy, banking secrecy.

48. HAUTA MERESSÄ 2.
Argentiinan rannikolla sukeltamassa ollut henkilö koki shokin törmätessään meren pohjassa joukkoon ihmisiä, jotka huojuivat paikoillaan merenkäynnin tahdissa. Argentiinan sotilasvallankaappauksessa 1960-luvulla haluttiin päästä eroon poliittisista vastustajista. Heidät pudotettiin lentokoneesta mereen. Sitä ennen heidän jalkansa oli valettu betoniin.

48. A tomb in the sea 2
A diver outside the coast of Argentina experienced quite a shock when he happened to find a group of human figures in the bottom of the sea; figures swaying to and fro in time with the sea.
The military coup in Argentina in the 1960s wanted to get rid of its political opponents. They were dropped into the sea from an airplane, their feet cast in concrete. (Cf. 14)

49. OPTIMISTINEN LUONTO, 1974-
”Optimistinen luonto syntyi kokeena: Halusin nähdä kumpi voittaa olemassaolon kilpailun, luonto vai ihmisen aikaansaannos auto.” 
Ossi istutti vuonna 1974 männyntaimen edellisen asukkaan jättämän autonromun moottoritilaan. Ikään kuin merkkinä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta kasvillisuus voi sitä paremmin mitä pidemmälle auto lahoaa. Alun perin auton katolla soitti kanaverkosta ja kipsistä rakentunut torvensoittaja, joka on jo maatumassa.
Kun Nokian kaupunginhallitus oli sallinut ”teoksen paikallaan säilyttämisen sen havaittavuuden ajan” kaupungin vuokratontilla, Ossi lahjoitti tämän Suomen ensimmäisiin ympäristötaideteoksiin lukeutuvan työn Porin taidemuseolle 1991.

49. The optimistic nature, 1974 –
”The optimistic nature was a test: I wanted to see which one wins the struggle for survival, nature or a man-made car.” 
In 1974 Ossi planted a pine shoot into the engine room of a car wreck left in the site by a previous resident. As it were a sign of the relationship between man and nature, the vegetation got richer when the car decayed. Initially, there was a horn player made of chicken wire and plaster on top of the car, but it is already well into the stage of decomposition.
As the Nokia city government had allowed the work of art to remain in a rented plot only “as long as it is to be discerned”, Ossi donated this piece – one of the very first environmental artworks in Finland – to Pori art museum in 1991.

50. YÖMAJA
Ossin kommentti asunnottomuuteen.

50. The Shelter
Ossi’s comment on homelessness.

51. ARVOKESKUSTELU
Teos tuo arvokeskusteluun teemoja: valta, turvallisuus, työttömyys, tulosvastuu, luonnonvarat, nälkä, nälkäkuolema.

51. Discussion about values
New themes are given to the discussions about values: power, safety, unemployment, profit responsibility, natural resources, hunger, and death by starvation.

52. TUKIJAT
Menehtyvää maapalloa tukevat ihmisraadot.

52. The supporters
The planet earth is dying, it is supported only by human carcasses.

53. VIA DOLOROSA (KÄRSIMYSTEN TIE) JA SEN VARRELLE SIJOITTUVIA TEOKSIA,
1979 -2010-luku
”Via Dolorosan” alkupäässä on Danten Helvetin ensimmäisen laulun alkusäkeet:
”Elomme keskimatkaan ehtineenä
samoilin synkkää metsää, koska olin
pois harhautunut tieltä oikealta.” (Suom. Eino Leino 1912)

”Via Dolorosa” levittäytyy 300 metrin pituiselle polulle ja päätyy ”Tuonelan virran” varrelle. Tämä vähitellen syntynyt laaja teoskokonaisuus nojautuu Dante Alighierin Jumalaiseen näytelmään: välinpitämättömyyden syntiin ajautuvan ihmisen kohtalona on eksyä synkkään metsään, Danten Helvettiin.

Kokonaisuus käsittää useita aikamme epäkohtia kuvaavia teoksia. ”Tuolimetsä” kuvaa sitä kulutuskulttuurin tavarametsää, jossa tuoleiksi muuttuvat ihmisrauniot kohtaavat vain toisia samankaltaisia tuoleja. Tuolimetsän toisiaan risteävillä poluilla nousee korkeuksiin ”Valtaistuin”, jolla ei istu kukaan. Nykyisin suurinta valtaa käyttävät kasvottomat, näkymättömät markkinavoimat.
Tuolimetsän keskellä olevan keltaisen teoksen nimi ”Sokea sokeaa taluttaa” on peräisin Raamatusta, jossa sanotaan, että molemmat lankeavat kuoppaan.
Ikivanha viisaus on tulkittavissa monin tavoin.

”Sokea sokeaa taluttaa” on myöhemmin saanut vierelleen ”Ilmastonmuutos” -teoksen.
Ossi toivoi saavansa ihmiset näkemään, ajattelemaan ja toimimaan. Sitä mukaa kuin maailma muuttuu paremmaksi, ”Via Dolorosan” varrella olevat, maatuvista materiaaleista tehdyt työt käyvät tarpeettomiksi. 

53. Via Dolorosa (The sorrowful road) and sculptures along the road, 1979 – 2010s
In the beginning of Via Dolorosa you can find the first lines of Dante’s Inferno:
“Midway upon the journey of our life
I found myself within a forest dark,
For the straightforward pathway had been lost.”
Dante: Inferno, Canto 1 (translated by Henry Wadsworth Longfellow)

Via Dolorosa spreads out to a 300 meters long path and ends up on the side of the river of the underworld. This large work, gradually made up of a collection of individual pieces, is based on Dante’s Divine Comedy: the fate of a person drawn into the sin of indifference is to get lost in a dark forest, i.e. Dante’s Inferno.

The whole consists of several works illustrating the shortcomings of our world. The forest of chairs depicts a forest of goods where human wrecks turning into chairs only meet with similar chairs. At the crossroads of The forest of chairs there is a rising throne – that no one sits on. Nowadays the greatest power is exercised by faceless, invisible market forces.
In the middle of The forest of chairs there is a yellow work of art called The blind leads the blind, going back to the Bible, noting that they both fall into a pit (Matthew 15:14). The ancient wisdom presented here is to be interpreted in many ways.

The blind leads the blind has later on got another sculpture by its side, Climate change. Ossi was hoping to make people see, think, and act. As soon as the world changes for the better, the sculptures along Via Dolorosa, made of decomposing materials, become unnecessary.

54. KOHTA MATKA PÄÄTTYY, RAKKAANI
Turhia liikennekuolemia, vauhtia ja välinpitämättömyyttä tuottava ajokulttuuri  on Ossin kritiikin kohteena. Vauhdin ihannointi johtaa liian usein onnettomuuksiin ja kuolemaan.

54. It is soon the end of the journey, my dear
Unnecessary traffic accidents and deaths, speeding, and negligent driving habits are the targets of Ossi’s critique. The glorification of speed too often leads to accidents and deaths.

55. TUONELAN VIRRAN PORTTI
Portti ilmoittaa: ”Ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää.”

55. The gate to the river of the underworld, the river Acheron
The gate tells us: ”Abandon hope, all ye who enter in!” (Dante: Inferno Canto 3, translated by Henry Wadsworth Longfellow.) Written above the gate leading to Hell.

56. TULIMME VAIETEN
”Tulimme vaieten nyt siihen, missä
metsästä puro pieni pursuu esiin.
Mua vielä pöyristää sen punaväri.”
Dante: Helvetti, 14. laulu. (Suom. Eino Leino 1912)

56. Speaking no word
” Speaking no word, we came to where there gushes
Forth from the wood a little rivulet,
Whose redness makes my hair still stand on end.”                           
Dante: Inferno Canto 14 (translated by Henry Wadsworth Longfellow)

57. OI SOKKO AHNEUS
”Oi sokko ahneus! Oi hurja viha!
Elossa lyhyessä mi niin meit`ajaa
ja päättyy verilöylyyn ijäisehen.”
Dante: Helvetti, 12. laulu. (Suom. Eino Leino 1912)

57. O blind cupidity
”O blind cupidity, O wrath insane,
That spurs us onward so in our short life,
And in the eternal then so badly steeps us!”
Dante: Inferno, Canto 12 (translated by Henry Wadsworth Longfellow)

58. GRILLI

58. The barbecue

59. VARIKSENPELÄTIN
Nokialla järjestettiin kilpailu parhaasta variksenpelättimestä.
Ossin kännykkämies voitti.

59. The scarecrow
There was a competition in Nokia, looking for the best scarecrow in the city. Ossi’s scarecrow illustrating a man with a mobile phone won the competition.

60. SIJOITTAJA
Kuvastaa tuoli (rahavallan) suuruutta.

60. The investor
Represents the grandeur of the chair, i.e. the power of money.

61. VALVONTAKAMERA

61. The surveillance camera

62. MUISTOMERKKI

62. The memorial

63. NYT, POIKANI, VOIT
” Nyt, poikani, voit nähdä silmäis eessä
Fortunan lahjain lyhyt-aikaisuuden
joist` ihmisheimo ikuisesti sotii.
Näät kaikki kulta, mik`on ilman alla
ja ollut koskaan on,
ei vois nyt auttaa
lepohon yhtään uupunutta noista.”
Dante: Helvetti, Seitsemäs laulu. (Suom. Eino Leino 1912)

63. Now canst thou, Son
Now canst thou, Son, behold the transient farce
Of goods that are committed unto Fortune,
For which the human race each other buffet;
For all the gold that is beneath the moon,
Or ever has been, of these weary souls
Could never make a single one repose.”
Dante: Inferno, Canto 7 (translated by Henry Wadsworth Longfellow)

64. KULTAINEN VERKKO
Hakaristein tuettu kultainen verkko pitää myös vallan ja rahan käyttäjiä vankinaan.

64. The golden net
This is a golden net supported by swastikas: even the exercisers of power and spenders of money are taken prisoners there.

65. MUISTOMERKKI MAJAKOVSKILLE

65. A memorial to Mayakovsky