Kulje kuvanveistäjä Ossi Somman (1926-2020) elämään ja työhön

Tiedän tekeväni kuvia maailmassa, jossa tuotetaan ja kulutetaan ja taas tuotetaan – aseita, ruumiita ja työttömiä. Sen rikkaat ovat rikastumassa ja köyhät köyhtymässä, sen luonto turmeltumassa. Tässä maailmassa tieto on valtaa ja valta kasvaa – niin myös lukutaidottomuus.

Tässä maailmassa syödään enemmän ja paremmin kuin ennen – ja kuollaan nälkään. On kummallista, että pommin voimme saada nopeasti paikasta toiseen, mutta ruokapaketin saaminen samaan paikkaan on vaikeata.

Ossi Somma

Kuva: Raine Lehtoranta, Aamulehti


Kotisivut on mahdollistanut Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto
Kotisivujen toteutus ja ylläpitäjä: Hannele Kuusela
Tekninen tuki: Tmi Aapo Kuusela